• Açık iletişimin ve «BİZ» duygusunun olması
 • Çalışanın yanında olan, fikir ve önerilerini alarak hayata geçiren bir İK yapısı ile çalışılması
 • İç eğitmenlerle yeni modüller geliştirme saha merkez fabrika çalışanlarına sürekli eğitim fırsatlarının sağlanması
 • Sosyal sorumluluk projelerine değer verilmesi
 • Şirket içi koçluk uygulamaları
 • Adil Performans sistemi
 • Türk İlaç sektöründe yerli bir firma tarafından uygulanan ilk ve tek esnek yan haklar projesini hayata geçiren firma olması
 • “Değerlerimize sahip çıkarız ve Etik çalışmak bizim için çok önemlidir”.
 • “Yenilikler getirmek ve uygulamak için uygun ortam vardır”

Dürüstlük, kalite ve etik ilkelere bağlı kalarak başarmak bizim kültürümüzdür.

Bizim için başarı sadece rakamla değil kültürümüze olan bağlılıkla da ölçülür.

Başarının yolu, değerlerimize sahip çıkmaktan geçer.

Fark Yaratmak İçin Çalışırız: Kendimizi, ekiplerimizi, ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek rekabet ederiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına bilimin ulaştığı en son yeniliklerle cevap veririz. Öncüyüz.

Kalite Yaşam Biçimimizdir: Şartlar ne olursa olsun, yaptığımız her işte, kurduğumuz her ilişkide ve ürünlerimizde şirketimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin itibarını koruruz. Verdiğimiz sözü tutarız.

İnsana ve Yaşama Değer Veririz: İşimizin merkezinde insana ve yaşama fayda sağlamak vardır. Harekete geçmeden önce, içinde bulunduğumuz ekosisteme kattığımız faydayı gözetiriz. Değer katarız.

Biz Olmaya Önem Veririz: Karşılıklı güven, saygı ve iş birliği içinde çalışarak tüm engelleri aşacağımızı biliriz. Birbirimizin fikirlerine değer verir, ortak çözüm geliştiririz. Birlikte kazanırız.

Geleceğimize Sahip Çıkarız: Bugün ve gelecekte alanımızda en iyisi olmak üzere çalışır, sorumluluklarımıza kendi işimiz gibi sahip çıkarız. Sorumluluklarımızın bilinciyle Tutkuyla çalışırız.

Yetenek Kazanımı süreçlerinde amacımız ;

 • Şirket değerlerimize uygun,
 • Yetkinliklerimize uygun
 • İşini ve geleceğini sahiplenen,
 • Başarıyı hedeflerken insan odağını da kaybetmeyen ,
 • Süreçleri de iyileştirmeyi önemseyen,
 • Takım çalışmasına değer veren ,
 • Çevik , yeniliklere ve değişime açık
 • Sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık

yetenekleri organizasyonumuza kazandırmaktır.

Yetenek Kazanım bünyesinde aşağıdaki alanlarda işe alımlar yapılmaktadır;

 • Münferit işe alımlar
 • Toplu işe alımlar
 • Satjyer işe alımları

Mülakat süreçlerimiz;

 • Yetkinlik Bazlı mülakat
 • Kişilik envanterleri
 • İngilizce testleri
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

İşveren Markası uygulamaları ile yeteneklerin şirketimize kazandırılması ve çalışanlarımızın motivasyon ve memnuniyetini artıracak projeleri hayata geçirerek şirketimizin insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlanması amaçlanmaktadır.

İşveren Markası uygulamalarımızdan bazı örnekler ;

 • Saha merkez arge ve fabrikadaki her kademede yer alan tüm çalışanlarımızla paylaşımlarda bulunabileceğimiz, dinleyebileceğimiz, aksiyon alabileceğimiz iletişim platformları
 • Onboarding uygulamaları
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Doğum ve Evlilik Hediyeleri
 • Doğum günü izinleri
 • Sosyal medya paylaşımları

Şirket çalışanlarımızın özlük ve bordro işlemleri kanunlar ve yasalarla belirlendiği şekilde titizlikle yapılır.

Şirket stratejileri ile paralel, iş değerlendirme ve baz ücret yönetimi süreçlerinin, tutarlı bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması, pozisyonlar arası denge gözetilerek ve piyasa ile karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak ücret artışları her yıl Şubat ayında yapılmaktadır.

Özel olarak tasarladığımız esnek yan haklar programımız olan BUBU ile her yıl Mart ayında tüm çalışanlarımıza, kendilerine sunulan yan hakları mevcut yan hak bütçeleri içinde kalmak kaydıyla kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre esnetmeye ve/veya çeşitlendirmeye fırsat tanıyoruz.

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı ücret ve yan haklar;

 • Brüt ücret ödemesi,
 • Satış Primi (Satış ve Pazarlama pozisyonları)
 • Özel Sağlık Sigortası,
 • Ferdi Kaza Sigortası,
 • Esnek Yan Haklar,
 • Yemek Kartı,
 • Şirket hattı (Görev gereği)
 • Şirket aracı (Görev gereği)
 • Giyim çeki (Görev gereği)
 • Kanun üstü izin
 • Doğum günü izni

Kariyer Formu

  Sitemizin bu bölümü sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli misiniz?
  This site is registered on wpml.org as a development site.